ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI

ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI

Pircējs ir tiesīgs atkāpties no līguma, nesniedzot iemeslu, 14 dienu laikā no turpmāk minētā brīža.

Atkāpšanās no līguma periods izbeidzas 14 dienas pēc datuma, kad patērētājs vai līgumā noteiktā trešā puse, kas nav pārvadātājs, ieguva preču fizisku kontroli (t.i., preces tika piegādātas), vai kad Pircējs vienā pasūtījumā iekļauj vairāk nekā vienu preci un tās tiek piegādātas atsevišķi, 14 dienas pēc datuma, kad patērētājs vai līgumā noteiktā trešā puse, kas nav pārvadātājs, ieguva preču fizisku kontroli.

Lai īstenotu atkāpšanās tiesības, Pircējam ir tas jāziņo SIA “Smart Orange”, internetvaikala pārvaldniekam, kādā no turpmāk minētajiem veidiem:

•   pa tālruni: +371 28 812 222
•   rakstot uz e-pastu: lv.info@MI-shop.com

Atkāpšanās no līguma tiek īstenota, aizpildot atkāpšanās no līguma formas paraugu, kas tiek nosūtīts klientam.

Ja patērētājs atkāpjas no līguma, summas, kas ir samaksātas par precēm, tiks atmaksātas 14 dienu laikā no dienas, kad MI-shop tika informēts par patērētāja lēmumu atkāpties no šī līguma. Apmaksātās summas atmaksā tikai un vienīgi ar bankas pārskaitījumu uz norādīto bankas kontu pēc šo preču atgriešanas MI-shop veidā, kas ir noteikts šajos Noteikumus un tā inspekcijā.

Jūs varat atgriezt preci, nogādājot to vaikalā “MI-shop” Tērbatas ielā 14-2, Rīga, Latvija, LV-1011, vai preces tiek atgrieztas “MI-shop” norīkotajam kurjeram, kuru var pieteikt zvanot pa tālruni: +371 28 812 222 un/vai rakstot uz e-pastu: lv.info@mi-shop.com. Ja preces tiek atgrieztas cita iemesla dēļ, ne kvalitātes trūkumu dēļ, atgriešanas pakalpojumu maksa ir šāda:

•   par preces atgriešanu no Latvijas: EUR 4.
•   par preces atgriešanu no citām valstīm ir iepriekš jāvienojas zvanot pa tālruni: +371 28 812 222, vai/un rakstot uz e-pastu: lv.info@mi-shop.com

Produkta atgriešanas maksa tiek atskaitīta no atmaksātās summas par precēm klientam.
Patērētājam nav tiesību atkāpties no līguma, ja tiek piegādāta kāda no šādām precēm:

•   labas kvalitātes lietotas preces;
•   preces, kas ir ražotas saskaņā ar patērētāja speciālajiem norādījumiem;
•   iepakotas preces, kuras vairs nevar atgriezt veselības vai higiēnas apsvērumu dēļ;

Patērētāja tiesības atkāpties no līguma tiks piemērotas tikai un vienīgi attiecībā uz tiem produktiem, kas tiek atgriezti tādā pašā stāvoklī, kādā tie tika saņemti piegādes laikā. Maksājumi netiek atmaksāti, ja produkts bija izmantots, ja produkti nav tādā pašā stāvoklī, kādā tie bija piegādes laikā, vai ja tie tika bojāti. Preces ir jāatgriež, izmantojot oriģinālo iepakojumu.

Pēc atgrieztā priekšmeta pārbaudes “MI-shop” informēs Pircēju, ja atgrieztā prece neatbilst Atgriešanas politikas noteikumiem. Ja atgriešana tiek veikta tiesiski, summa, kas ir samaksāta par preci, tiks izmaksāta pēc iespējas ātrāk un jebkurā gadījumā 14 dienu laikā no datuma, kad jūs informējat par savu nodomu atkāpties no līguma. Neatkarīgi no iepriekš minētajiem nosacījumiem MI-shop ir tiesīgs neatmaksāt summas, kas ir samaksātas, līdz netiek saņemtas atgrieztās preces.

5.2 Bojātu preču atgriešana.

Ja pircējs uzskata, ka piegādes laikā produkts neatbilst nosacījumiem, kas ir noteikti internetveikalā, vai ir bojāts, viņam vai viņai ir nekavējoties jāsazinās ar MI-shop kādā no turpmāk minētajiem veidiem:

•   pa tālruni: +371 28 812 222
•   rakstot uz e-pastu: lv.info@MI-shop.com

“MI-shop” rūpīgi pārbaudīs atgriezto produktu un informēs Pircēju pa e-pastu saprātīgā termiņā, ja maksājums par šo produktu tiks atmaksāts vai tas tiks nomainīts (attiecīgajā gadījumā). Kompensācija vai apmaiņa tiks veikta pēc iespējas ātrāk un visos gadījumos 14 dienu laikā no datuma, kad Pircējam tiek nosūtīta e-pasta vēstule, kas apstiprina, ka maksājuma atgriešana vai preču apmaiņa tiek īstenota.

Summas, kas ir samaksātas par produktiem, ko atgriež bojājuma vai defekta dēļ, tiks atmaksātas pilnā apmērā, tostarp piegādes izmaksas, kas ir saistītas ar produkta transportēšanu, un izmaksas, kas jums rodas par preču atgriešanu. Atmaksa tiks veikta tādā pašā veidā, kādā tika veikts pirkums.

Jebkurā gadījumā visām spēkā esošo tiesību aktu tiesībām ir jābūt aizsargātām.